» špeciálne maltoviny » opravy a prilnavosť

STENUSPRAV

stenu vyhladí, dieru vyplní

STENUSPRAV

STENUSPRAV je materiál špeciálne vyvinutý na plošné vyrovnávanie vnútorných povrchov stien a stropov. Výborne drží na všetkých poréznych a savých materiáloch, ako je napr. omietka, sadrokartón, betón, pórobetón alebo rôzne druhy drevocementových a drevoštiepkových dosiek. STENUSPRAV obsahuje špeciálne celulózové vlákna, ktoré slúžia ako mikroarmatúra znižujúca riziko vzniku zmršťovacích trhlín a tiež uľahčuje a urýchľuje presychanie materiálu. STENUSPRAV je možné používať ako podkladovú vrstvu pod maľby alebo tapety. Vďaka zjednoteniu savosti, vysokej belosti a hladkému povrchu sa znižuje výsledná spotreba farby a zvýši farebná stálosť.

STENUSPRAV je jednozložková namiešaná hmota pozostávajúca z polymérnej disperzie, plniva, celulózových vláken a ďalších špeciálnych aditív na plošné vyrovnávanie vnútorných povrchov stien a stropov.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • namiešaný v ideálnej konzistencii a pripravený na okamžité použitie
  • ľahko spracovateľný
  • vysoko paropriepustný
  • má výbornú priľnavosť k väčšine poréznych stavebných materiálov
  • je oteruvzdorný, nesprašuje sa
  • aplikuje sa ručne alebo nástrekom
  • je ľahko povrchovo upraviteľný (za mokra sa uhládza hubkou, za sucha sa brúsi), je možné naň aplikovať náter, tapetovať, nanášať štrukturálne omietky…

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musia byť pred nanášaním odstránené všetky nesúdržné, uvoľnené, zvetrané či inak viditeľlne poškodené časti omietok. Vhodné podklady sú všetky savé stavebné materiály, predovšetkým omietky, vláknocementové, drevocementové a sadrokartónové dosky, drevotrieska, betón, pórobetón a iné savé podklady. Je vhodné všetky povrchy, na ktoré nanášame STENUSPRAV, napenetrovať materiálom STAVLEP alebo HLBOŇ. Vďaka tomu podklad nielen odprášime, ale aj spevníme. Pri silne savých materiáloch, ako je napr. pórobetón, je penetrácia nevyhnutná!

PRÍPRAVA MATERIÁLU

STENUSPRAV je už od výrobcu namiešaný do optimálnej hustoty. Použité náradie omyte po práci vlažnou vodou.

POUŽITIE

STENUSPRAV nanášame priloženou stierkou, hladidlami alebo striekacím zariadením. Nanášame podľa potreby v niekoľkých vrstvách s tým, že ďalšie vrstvy nanášame až po preschnutí predchádzajúcej vrstvy. Hrúbku jednotlivých vrstiev volíme max. do 5 mm. Pre dobré vyrovnanie podkladu doporučujeme viac slabších vrstiev. Pred úplným zaschnutím je možné povrchové nerovnosti vzniknuté pri nanášaní vyhladiť navlhčenou hubkou. Po úplnom zaschnutí, ktoré je závislé od hrúbky vrstvy, teploty, relatívnej vlhkosti a savosti podkladu, je možné povrch prebrúsiť jemným brúsnym papierom pre dokonalé vyhladenie všetkých nerovností vzniknutých pri nanášaní. Vzhľadom na jednotnú savosť a dokonalú hladkosť sa zníži spotreba farieb pri nátere.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 227.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s materiálom STENUSPRAV nevyžaduje žiadne hygienické opatrenia. Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa a vypiť asi 0,5 l vody. Vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

biela

doba tuhnutí

30–60 minút (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)

ekvivalentní difuzní tloušťka Sd; H2O

< 1,40 m

hmotnost objemová

1720 kg/m³

měrná spotřeba

1,6–1,8 kg/m²/mm

přídržnost

min. 0,4 MPa

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

zbytek na sítě > 90 µm

15 %

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
1,8 kg2,42
9 kg9,99
18 kg15,71

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia