» špeciálne maltoviny » suchá výstavba

KONŠTRUKČNÉ DOSKY

fantázia bez hraníc

KONŠTRUKČNÉ DOSKY

KONŠTRUKČNÉ DOSKY sú ideálnym riešením pre vaňové zákryty, tvorbu exkluzívnych interiérov, konštrukciu sprchových kútov, kúpeľňového nábytku, tepelnú izoláciu stien, lodžií a balkónov, obklady odvetrávaných fa­sád.

KONŠTRUKČNÉ DOSKY sú zhotovené z extrudovaného polystyrénu, ktorý je z oboch strán potiahnutý sklenou tkaninou a cementovou stierkou.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • výborné tepelnoizolačné vlastnosti
  • perfektné zvukovoizolačné vlastnosti
  • jednoduchá spracovateľnosť – možno jednoducho vytvárať oblé prvky
  • vďaka povrchovej úprave možno priamo lepiť dlažby a obklady
  • nízka hmotnosť – ideálne pre riešenie podkrovných bytov
  • nenasiakavé, vhodné aj na vonkajšie aplikácie
  • vysoká pevnosť

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Pri použití ako tepelná izolácia na balkóny alebo lodžie musí byť podklad očistený od nečistôt a nesúdržných častí. Na penetráciu je vhodné použiť STAVLEP alebo HLBOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

KONŠTRUKČNÉ DOSKY sa jednoducho delia a formátujú pílkou, eventuálne priamočiarou pílkou alebo sa dajú rezať odlamovacími nožmi.

POUŽITIE

Spojovanie dosiek a ich upevňovanie sa vykonáva pomocou KONŠTRUKČNÝCH SPOJOK alebo BOSTIK SUPERFIX XTREM. Pri spojovaní dosiek je vhodné, nie však nevyhnutné, styčnú hranu zlepiť PU lepidlom PUDRŽ alebo BOSTIK SIMSONTOP.

Pri použití ako tepelná izolácia na balkóny alebo lodžie sa na lepenie KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK použije flexibilné lepidlo DLAŽBULEP nanesené celoplošne zubovou stierkou 8 mm. Alternatívne, a to pre hrúbku KONŠTRUKČNEJ DOSKY nad 30 mm, sa pripúšťa zakotvenie lepidlom DLAŽBULEP naneseným líniovo po obvode a bodovo v ploche dosky (rozsah pokrytia min. 50 %).

Pred finalizáciou povrchu doporučujeme celoplošné armovanie povrchu (alt. armovaných spojov) sklovláknitou tkaninou (alt. ARMOVACIOU PÁSKOU šírky 100 mm).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb.a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s vyššie uvedeným materiálom neprináša žiadne zdravotné riziká. Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom v zmysle zákona č. 157/1998 Sb. v znení neskorších predpisov.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

neštandardná ružová

difúzní odpor

100–200 m (podľa hrúbky dosky)

hmotnost objemová

30 kg/m³

napětí v tlaku při 10% deformaci

300 kPa

odolnost proti teplu

-45 °C až do +75 °C

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

neobmedzená

součinitel tepelné vodivosti

0,0351 W.m⁻¹K⁻¹

třída reakce na oheň

B1 (ťažko horľavá)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
1300×600×10 mm15,25
1300×600×20 mm16,72
1300×600×30 mm18,68
1300×600×40 mm20,45
1300×600×50 mm22,71
1300×600×6 mm14,57
2600×600×10 mm30,50
2600×600×20 mm33,44
2600×600×30 mm37,35
2600×600×40 mm40,89
2600×600×50 mm45,41

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia