» špeciálne maltoviny » suchá výstavba

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY

vyrovnanie, vyspádovanie a zateplenie konštrukcií balkónov a lodžií

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY sú vďaka svojim výnimočným vlastnostiam priamo predurčené predovšetkým na vyrovnanie a zároveň vyspádovanie konštrukcií balkónov a lodžií. Na rozdiel od betonáže spádovej vrstvy tu odpadajú tzv. mokré procesy, a je teda možné už druhý deň po ich montáži pokračovať s hydroizoláciou a pod. Nespornou výhodou je tiež súčasné vyhotovenie tepelnej izolácie, pri ktorej už nedochádza k žiadnemu navýšeniu výšky celkovej skladby. Na rekonštrukcie starších objektov je dôležitá aj veľmi nízka hmotnosť SPÁDOVÝCH KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK, pretože nedochádza k nadmernému zaťažovaniu balkónových konštrukcií.

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY sú zhotovené z extrudovaného polystyrénu, ktorý je z oboch strán potiahnutý sklenou tkaninou a cementovou stierkou.

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY sa vyrábajú v šírke 600 mm s dĺžkou max. 2600 mm. Hrúbka dosky je na okraji vždy 20 mm a predpísaný spád je 2 % (2 cm/m) až do max. dĺžky 2600 mm, napr. doska rozmerov 600×1000 mm má na okraji hrúbku 20 mm a na konci 40 mm, doska rozmerov 600×2000 mm má na okraji hrúbku 20 mm a na konci 60 mm atď. Dosky sú dodávané vždy v počte a rozmere, ktorý je špecifikovaný zákazníkom na základe jeho konkrétnej objednávky.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • výborné tepelnoizolačné vlastnosti, nízka hmotnosť
  • dokonalá priľnavosť povrchovej úpravy už z výroby
  • spád dosiek je 2 % (2 cm/m)
  • vďaka povrchovej úprave je možné priamo lepiť dlažby a obklady
  • minimálna výška skladby – pripočíta sa iba cca 15 mm (hydroizolácia + dlažba)
  • nenasiakavé, vhodné pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie
  • rýchly postup prác, pretože odpadajú tzv. mokré procesy

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť očistený od nečistôt a nesúdržných častí. Na penetráciu je vhodné použiť STAVLEP alebo HLBOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY sa ľahko delia a formátujú pílkou, eventuálne priamočiarou pílkou alebo sa dajú rezať odlamovacími nožmi.

POUŽITIE

Na lepenie dosiek k podkladu sa použije flexibilné lepidlo DLAŽBULEP nanesené celoplošne zubovou stierkou 8 mm, alt. PU lepidlo PUDRŽ alebo BOSTIK SIMSONTOP, ktorým je vhodné, nie ale nevyhnutné, zlepiť aj styčnú hranu v spojoch.

Pred finalizáciou povrchu doporučujeme celoplošné armovanie povrchu (alt. armovanie spojov) sklovláknitou tkaninou (alt. ARMOVACIOU PÁSKOU šírky 100 mm).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s vyššie uvedeným materiálom neprináša žiadne zdravotné riziká. Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom v zmysle zákona č. 157/1998 Sb. v znení neskorších predpisov.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

neštandardná ružová

difúzní odpor

100–200 m (podľa hrúbky dosky)

hmotnost objemová

30 kg/m³

napětí v tlaku při 10% deformaci

300 kPa

odolnost proti teplu

-45 °C až do +75 °C

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

neobmedzená

součinitel tepelné vodivosti

0,0351 W.m⁻¹K⁻¹

speciální informace

spád desek 2,0 % (2,0 cm/m)

třída reakce na oheň

B1 (ťažko horľavá)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
1000×600 mm
spád 2 % 40/20
22,21
1300×600 mm
spád 2 % 46/20
28,17
1500×600 mm
spád 2 % 50/20
35,27

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia