» systémové riešenia »» BALKÓNY »» Balkónový systém na KONŠTRUKČNEJ DOSKE s hydroizoláciou TESNIACA NOPOVÁ FÓLIA

Balkónový systém na KONŠTRUKČNEJ DOSKE s hydroizoláciou TESNIACA NOPOVÁ FÓLIA

Tepelně a proti vode izolované podlahové souvrstvie balkónov a terás s vopred vyspádovanou nosnou konštrukciou.

Balkónový systém na KONŠTRUKČNEJ DOSKE s hydroizoláciou TESNIACA NOPOVÁ FÓLIA

KONŠTRUKČNÉ DOSKY spájajú veľké množstvo vlastností spĺňajúcich vysoké nároky na balkóny a terasy v zmysle:

TESNIACA NOPOVÁ FÓLIA slúži ako ochrana kontaktnej izolácie LEPENKA VO VEDRE, naviac umožňuje rýchle vysychanie tenkej vrstvy lepidla. Drenážny účinok umožňuje odvod vody nazhromaždenej v priestore medzi výliskami a zabraňuje spätnému presakovaniu do obkladovej vrstvy. Zároveň vyrovnáva napätie medzi podkladom a obkladom, spôsobené rôznymi tvarovými zmenami, a tiež preklenuje trhliny vznikuté pnutím, ktoré tak nie sú prenášane do obkladového materiálu.

 

 

Balkónový systém na KONŠTRUKČNEJ DOSKE s hydroizoláciou TESNIACA NOPOVÁ FÓLIA sa aplikuje pri teplotách podkladu a okolitej atmosféry od +5 °C do +30 °C a skladá sa z nasledujúcich čas­tí:

lepidla DLAŽBULEP naneseného celoplošne zubovou stierkou 8 mm. Alternatívne, a to pre hrúbku KONŠTRUKČNÉ DOSKY nad 30 mm, sa pripúšťa zakotvenie lepidlom DLAŽBULEP naneseným líniovo po obvode a bodovo v ploche dosiek (rozsah pokrytia min. 50 %).

 

 

PRODUKTY V SYSTÉMU

ŠPECIÁLNE MALTOVINY

LEPIACE PÁSKY

BOSTIK

 

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Husovo náměstí 48
588 13 Polná
klasická verzia