» speciální maltoviny » barvy a pigmenty

BARVA NABETON

zkrášluj, chraň a natírej, barvu k tomu vybírej

BARVA NABETON

BARVA NABETON účinně chrání betonové povrchy před karbonatací vzdušným CO2, pronikáním vody i sprašováním. Je vhodná pro povrchovou úpravu betonových podlah ve skladech, garážích, pro nátěry balkónů a teras. Pro venkovní použití není vhodná pro nátěry trvale zatěžované vodou. Je také vhodná k nátěrům materiálů LEPENKA V KÝBLU, SPRAVBETON, VODOTĚS a DRŽTOFEST.

BARVA NABETON je jednosložková směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, hydrofobního a biocidního prostředku.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • namíchána v ideální konzistenci a připravena k tónování
  • vhodná pro podlahy ve skladech a garážích, pro nátěr betonových schodů apod.
  • ideální pro barevnou úpravu hydroizolace na balkónech a terasách
  • je určena k obarvování pigmentovými koncentráty BARVIČ, dodávanými v širokém barevném spektru
  • vysoká přídržnost k podkladu
  • chrání betonové povrchy před karbonatací vzdušným CO2, pronikáním vody a sprašováním
  • esteticky sjednocuje různorodé nebo opravované betonové plochy

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Podklad nesmí být zejména zaprášen.

Savý podklad je velmi vhodné napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ, čímž dosáhneme odprášení povrchu a zároveň zajistíme dokonalé spojení podkladu s nátěrem. Nový a hlazený betonový podklad je nutné obrousit nebo zdrsnit.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

BARVA NABETON se před použitím musí vždy natónovat pomocí BARVIČE. Takto připravená barva se může naředit max. 5 % vody. Materiál je vhodné nanášet štětcem nebo válečkem. Použité nářadí omyjte po práci vlažnou vodou.

POUŽITÍ

Nanáší se štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je cca 4–24 hodin v závislosti na klimatických podmínkách. Na více zatěžované plochy (garáže, sklady…) je vhodné provést 3 vrstvy nátěru.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Je prováděna běžná nezávislá kontrola a dozor nad systémem jakosti.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s materiálem BARVA NABETON nevyžaduje žádná hygienická opatření. Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vody. Vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc. Výrobce neručí za jakékoliv škody způsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikací nebo nedodržením technologického postupu.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +25 °C

barva

nestandardní bílá

hmotnost objemová

1360 kg/m³

hodnota pH

8,5–10,5

měrná spotřeba

0,35–0,50 kg/m² (2 vrstvy nátěru)

obsah sušiny

40 %

propustnost oxidu uhličitého

> 50 m

propustnost pro vodní páry

třída I

rychlost pronikání vody v kapalné fázi

< 0,1 kg/m2.h0.5

skladování

v suchu při +5 °C až +35 °C

skladovatelnost

24 měsíců

soudržnost odtrhovou zkouškou

≥ 2,0 N/mm²

vytvrzování

7 dní

zasychání

5 hod (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
4 kg707,20
8 kg1 384,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze