» speciální maltoviny » barvy a pigmenty

BARVIČ

stačí kapka…

BARVIČ

BARVIČ se používá k tónování disperzních nátěrových hmot na polyvinylacetátové, akrylátové i alkydové bázi. Je vhodný pro interiér i exteriér. Pro exteriér je však nutné používat odstíny, jejichž stálost na světle dosahuje alespoň hodnoty 7 podle tabulky.

barva obsah pigmentu (%) hustota (g/cm³) obsah sušiny (%) obsah glykolů (VOC) pH colour index pigment
černá 41 1,25 44 5,5–8,5 black 7
žlutá 43 1,19 55 6 5,5–8,6 yellow 1
oranžová 46 1,14 53 12 8,5–9,5 orange 5
červená 42 1,24 50 7 5,5–8,5 red 2
fialová 31 1,20 42 5 5,5–8,6 violet 23
modrá 46 1,29 56 18 5,5–8,7 blue 15:1
zelená 43 1,19 52 9 5,5–9,5 yellow 1 + blue 15:1
hnědá 42 1,21 49 8 5,5–8,5 mix
barva colour index číslo stálost na světle (ISO 105 B02) plný tón stálost na světle (ISO 105 B02) 1/6 standardní sytosti číslo CAS EINECS chemický typ
černá 77 266 7–8 6–7 1333–86–4 2156099 saze
žlutá 11 680 6–7 6–7 2512–29–0 2197308 azopigment
oranžová 12 075 6–7 5–6 3468–63–1 2224294 β-naftol
červená 12 310 6–7 4–5 6041–94–7 2279301 azopigment
fialová 51 319 7 6–7 6358–30–1 2287679 dioxazin
modrá 74 160 7 7 147–14–8 2056851 ftalocyanin
zelená 11 680 + 74 160 6 5 2512–29–0+147–13–7 2197308+2056846 azo + ftalocyanin
hnědá 5 4

BARVIČ je hydrofilní, vysoce koncentrovaná, dobře tekoucí organická pigmentová pasta obsahující neionogenní a anionaktivní smáčecí přípravky a dispergátory.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • vysoce koncentrované
  • velmi dobře vzájemně mísitelné
  • většina barev je vhodná pro vnitřní i venkovní použití (viz XENOTEST)
  • ideální pro tónování našich výrobků BÍLÁ BARVA, BARVA NABETON, STĚNUSPRAV
  • lze je s úspěchem použít i pro tónování transparentních lazur na dřevo
  • výtečná slučitelnost s většinou disperzních nátěrových hmot na polyvinylacetátové, akrylátové i alkydové bázi

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Před použitím je nutno obsah důkladně promíchat.

POUŽITÍ

BARVIČ může být snadno přimíchán do barveného media pomocí míchadla. Jeho množství v materiálech by nemělo přesáhnout 10 %. Vzájemně se mísí v libovolném poměru. Přestože vykazuje dobrou stálost vůči alkáliím, kyselinám a vápnu, měly by být disperzní barvy obsahující BARVIČE použity k nátěrům podkladu s čerstvým vápnem a cementem jen po předchozím vyzkoušení.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Tento výrobek není stanoveným ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s materiálem BARVIČ nevyžaduje žádná hygienická opatření. Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vody. Vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

skladování

v suchu při +5 °C až +50 °C

skladovatelnost

60 měsíců

vydatnost

podle požadovaného odstínu

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
50 ml
černý
66,95
50 ml
červený
66,95
50 ml
hnědý
66,95
50 ml
modrý
66,95
50 ml
oranžový
66,95
50 ml
zelený
66,95
50 ml
žlutý
66,95

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze