» speciální maltoviny » proti vodě

LEPIDLO NA BAZÉNY

spojí i sklo s betonem – vodotěsně a pružně

LEPIDLO NA BAZÉNY

LEPIDLO NA BAZÉNY je určené k lepení nejrůznějších obkladových prvků, včetně skleněných, vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. Používá se jako těsnicí a lepicí mezivrstva zejména pod speciální obklady ve vodárenství, v čistírnách odpadních vod, v potravinářském průmyslu a speciálních hydrotechnických stavbách. Používá se i podobklady v koupelnách a bazénech, na balkónech a lodžiích – zkrátka všude tam, kde je třeba s nejvyšší jistotou zajistit trvalou vodotěsnost a přídržnost obkladu.

LEPIDLO NA BAZÉNY je dvousložkový, trvale pružný polymercementový lepicí tmel sestávající ze suché složky na anorganické bázi a vodou ředitelné modifikované polymerní disperze.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • dodáváno ve stanoveném poměru složek
  • velmi dobrá zpracovatelnost
  • vhodné i pro extrémně namáhané balkóny a lodžie
  • výborná přilnavost k podkladu i lepenému materiálu
  • trvale odolává vysokému vodnímu přetlaku (až 80 m vodního sloupce) jak pozitivně, tak negativně
  • vysoce pružné a umožnuje překlenutí i pohyblivých trhlin
  • trvale mrazuvzdorné
  • trvale odolné vůči UV záření a působení atmosférických vli­vů
  • zajištuje pružné přikotvení lepených obkladových prvků k podkladu – včetně skleněných
  • ekologicky šetrné a hygienicky zcela nezávadné

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

LEPIDLO NA BAZÉNY je dodáváno již ve stanoveném poměru suché a kapalné složky, který činí 2,5 dílu suché složky : 1 dílu kapalné složky hmotnostně. Vlastní příprava se provádí tak, že k tekuté složce se postupně přidává za stálého míchání příslušné množství složky suché, až je dosaženo kašovité konzistence vhodné pro nanášení. K míchání lze použít běžné vrtulové míchadlo. Podle použitého způsobu nanášení nebo účelu použití lze přidat až 10 % vody. Při případné úpravě konzistence tmelu je nutno směs opět dokonale zhomogenizovat.

POUŽITÍ

LEPIDLO NA BAZÉNY je možné nanášet v případě lepení hřebenovou stěrkou, při stěrkování nerezovým hladítkem. Síla vrstvy nesmí přesáhnou 10 mm. Spárování není možné provádět dříve než po 24 hodinách (při teplotách pod +10 °C se tato doba výrazně prodlužuje). Plné zatížení je možné po 28 dnech. Po celou dobu zpracování a zrání nesmí teplota malty klesnout pod +5 °C. Případná znečištění kovových lišt a kovových prvků je nutné ihned očistit, jinak na nich zůstanou trvalé skvrny.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu zajišťuje TZÚS Praha. Dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce s dvousložkovým LEPIDLEM NA BAZÉNY nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek (suchá složka) obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

bílá

doba zavadnutí

≥ 20 min

doba zpracovatelnosti

90 minut (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)

hmotnost sypná

1610 ± 50 kg/m³ (suchá složka)

měrná spotřeba

1,6–2,0 kg/m²/mm

obsah Cr⁶

≤ 0,0002%

obsah sušiny

48 ± 5 % (kapalná složka)

pevnost v tahu

> 1,7 MPa

přídržnost tahová po cyklech zmrazení - rozmrazení

> 1,1 MPa

přídržnost tahová po ponoření do vody

> 1,2 MPa

přídržnost tahová po tepelném stárnutí

> 1,5 MPa

přídržnost tahová počáteční

> 1,6 MPa

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 měsíců

skluz

< 0,5 mm

statický modul pružnosti v tlaku

0,1 GPa

tažnost

> 40 %

třída reakce na oheň

E

vodotěsnost

bez průsaku (> 0,8 MPa, tj. 80 m vodního sloupce)

vysoce deformovatelné lepidlo: průhyb

≥ 5 mm

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
21 kg (15 kg a 6 l)1 497,11

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze