» speciální maltoviny » hydroizolace

SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS

lepí, drží, těsní, voda vzteky běsní

SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS

SAMOLEPICĺ TĚSNICĺ PÁS je výrobek s velmi snadnou aplikací. S jeho pomocí lze zalepovat a utěsňovat celou řadu spojů nebo průchodů u stavebních a kovových konstrukcí. Pro jeho vynikající vodotěsnost se používá na vyztužení spojů u systémů hydroizolací HASOFT. Uplatnění nalézá i jako parotěsná zábrana při montáži oken mezi rámem okna a zdivem. Používá se také při tzv. „suché“ montáži BALKÓNOVÉHO PROFILU.

Samolepicí butylový pás s vrstvou netkané textilie na povrchu. Ze zadní strany je opatřen strhávacím papírem. Používá se zejména na vodotěsné a parotěsné utěsnění spojů ve stavebních a kovových konstrukcích.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • výborná přilnavost na většinu stavebních materiálů, zdivo, PVC, dřevo, kovy apod.
  • velmi dobře se na něj nanáší další nátěry, omítky apod.
  • odolává alkalickému prostředí
  • je odolný vůči povětrnostním vlivům
  • je vhodný pro vytvoření vodotěsných spojů pod obklady a dlažbu
  • používá se na parotěsné utěsnění mezi rámy oken a zdivem, také při montáži balkónového profilu
  • je hygienicky i ekologicky zcela nezávadný
  • snižuje a tlumí vibrace u spojů kovových konstrukcí a karoserií

 

 

APLIKACE

Pokyny pro zpracování

Podklad: Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněny veškeré nesoudržné, uvolněné, zvětralé či jinak viditelně poškozené části. Povrch musí být suchý a nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Kvůli zajištění dobré přilnavosti k betonu, pórobetonu apod. je vhodné podklad upravit pomocí STAVLEPU nebo HLUBONĚ.

Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +40 °C.

Aplikace: Po odstranění krycí fólie se rukou přitiskne přímo na požadované místo. Je třeba pracovat s rozvahou, protože odstranění a očištění butylového tmelu je velice pracné. Okamžitě po přilepení pásu je možné nanášet např. hydroizolaci nebo jiné formy povrchové úpravy.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až +40 °C

barva

šedá

odolnost proti teplu

-30 °C až +80 °C

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
50 mm / 20 m
síla 1,0 mm
550,20
100 mm / 5 m
síla 1,0 mm
299,00
100 mm / 20 m
síla 1,0 mm
1 133,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze