» speciální maltoviny » proti vodě

TEKUTÁ DLAŽBA

vydlážděte verandu, garáž, sklad či dílnu bez dlaždic

TEKUTÁ DLAŽBA

TEKUTÁ DLAŽBA je alternativa jak vytvořit zátěžovou a vysoce estetickou nášlapnou vrstvu v různých barevných modifikacích. V kombinaci se širokou barevnou škálou žárově probarvených křemičitých písků umožňuje profesionálovi i kutilovi „vydláždit“ verandu, garáž, sklad či dílnu bez dlaždic. Kromě toho nalézá uplatnění jako spojovací (adhezní) můstek pod stěrky a povlaky z epoxidových polymermalt a betonů a dále je určena pro tlakovou (silovou) injektáž trhlin v betonových a železobetonových konstrukcích.

TEKUTÁ DLAŽBA je speciálně formulovaná nízkoviskózní a nízkomolekulární epoxidová pryskyřice modifikovaná netoxickým reaktivním ředidlem. Patří do systému s produktem BAREVNÝ VSYP, což jsou žárově probarvené křemičité písky SiO2 z cca 95 %, přičemž oxid železa tvoří asi 0,15 %. Velikost zrna je v rozmezí 0,63–1,25 mm. Zaoblená monokrystalická struktura dává zrnům mimořádnou odolnost mechanickou, proti teplu (-20 ºC až +300 ºC), proti ropným derivátům, proti kyselinám (H2SO4 pH 1,0) a zásadám (NaOH pH 12,0).

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • dodávána v předepsaných poměrech složek
  • 4 základní barvy BAREVNÉHO VSYPU – žárově probarvených křemičitých písků, které lze míchat do různých melírů
  • „drsnost“ lze snadno ovlivnit tloušťkou krycího nátěru
  • výborné mechanické vlastnosti, vodotěsná a parotěsná
  • velmi nízká viskozita umožňuje snadnou aplikaci
  • trvale odolná kyselinám, zásadám i ropným produktů

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý (max. 4 % vlhkosti), nesmí být zaprášený. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Pro zajištění dobré přilnavosti je potřeba podklad napenetrovat kompozicí, která se připraví smísením složek v předepsaném poměru (viz níže), v množství cca 100 až 150 g/m² v závislosti na savosti podkladu. Penetrace by neměla na povrchu betonu tvořit lesklý film.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

TEKUTÁ DLAŽBA je dodávána již ve stanoveném poměru složky A a B, který činí 2:1 hmotnostně. Vlastní příprava se provádí tak, že ke složce A se postupně přidává za stálého míchání příslušné množství složky B. K míchání lze použít běžné pomaloběžné vrtulové míchadlo.

POUŽITÍ

TEKUTÁ DLAŽBA se po dokonalém vytvrzení penetrace, obvykle po 24 hodinách, rozprostírá na podklad štětkou, válečkem nebo speciální zubovou stěrkou na epoxidové pryskyřice. Takto položená pryskyřice se rovnoměrně posype BAREVNÝM VSYPEM (nejlépe cedníkem). Po 24 hod. se z podlahy důkladně odstraní (smete) nadbytečné nepřikotvené plnivo. Na takto vytvořenou vrstvu je nutné aplikovat uzavírací vrstvu, jejíž tloušťka ovlivňuje hrubost výsledné podlahy. Kompozice se na vytvrzenou vrstvu rozlévá a rozprostírá širokým plastovým hladítkem na vrstvu o síle cca 0,5 mm, popř. se nanáší válečkem v množství cca 450–600 g/m².

Pracovní pomůcky lze očistit běžným ředidlem na dvousložkové epoxidy S 6300.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s dvousložkovým systémem TEKUTÁ DLAŽBA vyžaduje přiměřená hygienická opatření obvyklá při práci s hmotami na epoxidové bázi. Především je nutno se řídit příslušnými ustanoveními ČSN 64 1301. Pracoviště musí být řádně odvětráno, pracovníci musí mít odpovídající prostředky osobní ochrany, při práci není dovoleno jíst, pít ani kouřit. Při kontaminaci oka je nutno oči vypláchnout čistou vodou a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Při náhodném požití je nezbytné vyvolat okamžitě zvracení a bez otálení vyhledat lékařskou pomoc. Při potřísnění pokožky je nutno postižené místo důkladně umýt vlažnou vodou a mýdlem a místa ošetřit vhodným reparačním krémem. TEKUTÁ DLAŽBA je z hlediska požární bezpečnosti hořlavinou IV. třídy.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+10 °C až do +30 °C

barva

čirá nažloutlá kompozice s barevným vsypem

doba zpracovatelnosti

10 min

hustota

1135 ± 25 kg/m³

měrná spotřeba

0,9–1,5 kg/m²

odolnost proti otěru metodou BCA

třída AR0,5

odolnost v rázu

IR min. 10 Nm

pevnost v tahu za ohybu

třída F30

pevnost v tlaku

třída C50

přídržnost

třída B2,0

rázová houževnatost

34,0 kJ/m²

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

tažnost

14 %

třída reakce na oheň

F

viskozita

< 180 mPas

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
9 kg (6 kg a 3 kg)2 902,00
vsyp 8 kg
bílý
271,41
vsyp 8 kg
cihlově červený
271,41
vsyp 8 kg
černý - objednávka min. 100 kg
271,41
vsyp 8 kg
světle hnědý
271,41
vsyp 8 kg
šedý
271,41
vsyp 8 kg
tmavě modrý
271,41
vsyp 8 kg
zelený
271,41
vsyp 8 kg
žlutý - objednávka min. 100 kg
271,41

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze