» speciální maltoviny » proti vodě

VNITŘNÍ ROH KLASIK

prvek těsnicího systému

VNITŘNÍ ROH KLASIK

VNITŘNÍ ROH KLASIK se používá k napojení TĚSNICÍHO PÁSU KLASIK v detailech rohů. Toto řešení přináší značné zrychlení práce a zvýšení kvality prováděného díla.

TĚSNICÍ PÁS, ROHY a PRŮCHODY tvoří ucelený těsnicí systém, jímž vyřešíte všechna riziková místa v hydroizolaci pro dokonalé a trvalé utěsnění. Se všemi prvky se pracuje stejným způsobem.

VNITŘNÍ ROH KLASIK je zhotoven z úpletu opatřeným tenkou vrstvou elastomeru a je vytvarovaný do konkrétního produktu.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • je vysoce pružný
  • odolává širokému rozpětí teplot
  • zajišťuje dokonalé utěsnění aktivních i neaktivních trhlin
  • vykazuje vysoký difúzní odpor vůči radonu
  • odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám
  • vhodný do interiéru

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vhodným podkladem pro aplikaci může být beton, plně spárované zdivo, cementové omítky, pórobeton, sádrokartonové desky, cementové potěry a malty, potěry z litého asfaltu apod. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízd štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin a ostrých hran. Podklady musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit, a to např. VODOTĚSEM.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Pro samotnou pokládku VNITŘNÍHO ROHU KLASIK je důležitý výběr izolačního nátěru. Ten musí dobře přilnout k podkladu a musí mechanicky ukotvit síťovinu na VNITŘNÍM ROHU KLASIK. Systémově je doporučován izolační nátěr LEPENKA V KÝBLU, LEPENKA V PRÁŠKU nebo KOUPELNOVÁ IZOLACE.

POUŽITÍ

VNITŘNÍ ROH KLASIK se zapracuje do první vrstvy čerstvého izolačního nátěru. Pro dokonalý výsledek je vhodné před zaschnutím izolačního nátěru VNITŘNÍ ROH KLASIK zkontrolovat a případně opětovně dotlačit na požadované místo. Následně se VNITŘNÍ ROH KLASIK celoplošně překryje izolačním nátěrem. Další vrstvou nátěru přetřeme celou plochu včetně VNITŘNÍHO ROHU KLASIK.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

červená, šedá (ostatní na vyžádání)

odolnost proti teplu

-35 °C až do +80 °C

pevnost v tahu

7 MPa

prodloužení při přetržení

70–80 %

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením

skladovatelnost

neomezená

tloušťka celková

min. 0,5 mm

vodotěsnost

bez průsaku

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
140×140 mm
šedý
72,50

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze