» speciální maltoviny » proti vodě

VNITŘNÍ ROH PROFI 3D

prvek těsnicího systému

VNITŘNÍ ROH PROFI 3D

VNITŘNÍ ROH PROFI 3D se používá k napojení TĚSNICÍHO PÁSU PROFI v detailech rohů. Toto řešení přináší značné zrychlení práce a zvýšení kvality prováděného díla.

TĚSNICÍ PÁS, ROHY a PRŮCHODY tvoří ucelený těsnicí systém, jímž vyřešíte všechna riziková místa v hydroizolaci pro dokonalé a trvalé utěsnění. Se všemi prvky se pracuje stejným způsobem.

VNITŘNÍ ROH PROFI 3D je zhotoven z elastomeru, je oboustranně opatřený tenkou vrstvou plsti z polymerních vláken a vytvarovaný do konkrétního produktu.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • je vysoce pružný
  • odolává širokému rozpětí teplot
  • zajišťuje dokonalé utěsnění aktivních i neaktivních trhlin
  • vykazuje vysoký difúzní odpor vůči radonu
  • odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám
  • vhodný do interiéru i exteriéru

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vhodným podkladem pro aplikaci může být beton, plně spárované zdivo, cementové omítky, pórobeton, sádrokartonové desky, cementové potěry a malty, potěry z litého asfaltu apod. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízd štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin a ostrých hran. Podklady musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit, a to např. VODOTĚSEM.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Pro samotnou pokládku VNITŘNÍHO ROHU PROFI 3D je důležitý výběr lepicí malty nebo izolačního nátěru. Ten musí dobře přilnout k podkladu a musí mechanicky ukotvit vlies na VNITŘNÍM ROHU PROFI 3D. Systémově je doporučována lepicí malta DLAŽBULEP, izolační nátěr LEPENKA V KÝBLU, LEPENKA V PRÁŠKU nebo KOUPELNOVÁ IZOLACE.

POUŽITÍ

VNITŘNÍ ROH PROFI 3D se zapracuje do první vrstvy lepicí malty nebo čerstvého izolačního nátěru. Pro dokonalý výsledek je vhodné izolační nátěr provést na podklad, pak na VNITŘNÍ ROH PROFI 3D a ten pak přilepit na požadované místo. Následně se VNITŘNÍ ROH PROFI 3D celoplošně překryje izolačním nátěrem. Další vrstvou nátěru přetřeme celou plochu včetně VNITŘNÍHO ROHU PROFI 3D.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s výše uvedenými materiály nepřináší žádná zdravotní rizika.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

červená, šedá (ostatní na vyžádání)

odolnost proti teplu

-35 °C až do +80 °C

pevnost v tahu

7 MPa

prodloužení při přetržení

70–80 %

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením

skladovatelnost

neomezená

tloušťka celková

min. 0,5 mm

vodotěsnost

do hloubky 15 m

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
110×110×110 mm
šedý
145,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze