» speciální maltoviny » malty a lepidla

PUDRŽ

extrémně rychlé vytvrzení a mimořádná lepicí síla

PUDRŽ

PUDRŽ se používá všude tam, kde je třeba rychle a voděodolně lepit dřevo, kov, MDF, dřevotřísky, keramiku, pórobeton, beton, cihly, polystyren, minerální vlnu, kůži a mnoho dalších materiálů. Toto PU lepidlo se skvěle uplatní při výrobě nábytku, lodí, v modelářství, ale také ve stavebnictví.

PUDRŽ je jednosložkové polyuretanové voděodolné lepidlo vytvrzující vzdušnou vlhkostí, splňující požadavky normy DIN EN 204/205 – D4.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • extrémně rychlá doba vytvrzení závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu
  • lehce napění, čímž vyplní nerovnosti lepených materiálů
  • v případě některých druhů dřeva a keramiky má lepený spoj větší pevnost než samotný materiál
  • spoj je voděodolný (kategorie D4)
  • spoj musí být pod tlakem, takže nevytvrzené zbytky lepidla „vyhřezlé“ ze spoje lze snadno mechanicky odstranit

 

 

APLIKACE

Z povrchu lepených materiálů musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). V některých případech, obzvláště při lepení kovů je vhodné povrch zdrsnit. Pokud je porézní podklad lehce vlhký, urychluje se tím doba vytvrzení PU lepidla!

PUDRŽ rovnoměrně naneseme na jednu či obě lepené plochy aplikační špičkou, štětcem nebo stěrkou. Neprodleně přiložíme k sobě a zatížíme nebo stlačíme svorkami či vhodnou lepicí páskou.

Pro urychlení vytvrzení je možné zajištěný spoj porosit vodou a zahřát. Nevytvrzené lepidlo lze očistit lihem, acetonem, benzínem. Vytvrzené pak pouze mechanicky.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí 0,200 kg/m².

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

slonová kost

doba fixace

20; 10; 5 min (25; 40; 60 °C)

hustota

1,13 g/cm³

odolnost proti teplu

-30 °C až do +100 °C

otevřený čas

5–10 min / 25 °C

pevnost v tahu

10 N/mm² (Al–Al); > 10 N/mm² (buk–buk)

skladování

v suchu při -30 °C až +30 °C

speciální informace

viskozita se udává v době výroby a mění se s dobou skladování

viskozita

2000–3000 mPas (při 25 °C)

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
190 g81,82
600 g249,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze