» speciální maltoviny » malty a lepidla

SANAČNÍ KONCENTRÁT 3V1

běžnou maltu vážení v sanační Vám promění

SANAČNÍ KONCENTRÁT 3V1

SANAČNÍ KONCENTRÁT 3V1 je ekonomická a vysoce funkční alternativa pro odstranění negativních projevů vlhkosti ve stavební konstrukci i zdivu. Díky vnitřní hydrofobizaci, vysokému obsahu pórů a polypropylénovým vláknům zajišťuje po mnoho let funkčnost, estetičnost i zdravotní nezávadnost omítek.

SANAČNÍ KONCENTRÁT 3V1 je směs provzdušňujících, hydrofobizačních a zpevňujících přísad, které po smíchání s jádrovou omítkou zajišťují přirozené difúzní odvlhčení zdiva, dlouhodobé zadržení solí uvnitř svého pórového systému a ochranu před vnější vlhkostí. V důsledku toho nedochází k rozrušení omítek ani nátěrů a k tvorbě nežádoucích výkvětů či dalších esteticky či hygienicky nežádoucích projevů vzlínání vlhkosti.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • je vhodný pro venkovní i vnitřní použití
  • zvyšuje objem pórového systému omítky o více než 70 %
  • vnitřně i povrchově hydrofobizuje omítku
  • zachovává vysokou mechanickou pevnost omítky v tahu i v tlaku
  • obsahuje disperzní polypropylénovou vláknovou výztuž
  • má vysokou schopnost absorbce solí
  • má vysokou propustnost pro vodní páru
  • má schopnost dlouhodobě potlačit projevy vlhkosti na nosném i výplňovém zdivu
  • zlepšuje tepelněizolační vlastnosti omítek

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podkladem pro nanášení sanační jádrové omítky s přísadou SANAČNÍHO KONCENTRÁTU je dostatečně soudržný cihelný, kamenný nebo smíšený podklad zbavený prachu a nečistot. Starou omítku je nutné odstranit cca do výše 100 cm nad hranici vzlínající vlhkosti. Ložné i svislé spáry ve zdivu je třeba proškrábnout do hloubky cca 20 mm a nahradit poškozené zdicí prvky nebo tyto oblasti zreprofilovat materiálem VODOTĚS. Zdivo je třeba v předstihu očistit stlačeným vzduchem nebo ocelovým kartáčem.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

SANAČNÍ KONCENTRÁT 3V1 se připravuje ve stanoveném poměru buď objemově – 0,5 litru přísady na 10 kg suché omítkové směsi – nebo váhově. V takovém případě se doporučuje dávkovat 0,25 kg (1 vrchovatá odměrka) SANAČNÍHO KONCENTRÁTU na 10 kg suché omítkové směsi. V případě, že mícháte omítku z vápna, cementu a písku, platí poměr na 1 lopatu cementu 6 vrchovatých odměrek.

Z 10 kg suché omítkové směsi a 0,25 kg SANAČNÍHO KONCENTRÁTU se vyrobí 7 litrů sanační omítky, tj. 0,7 m² omítky v tloušťce 10 mm. 1 kg SANAČNÍHO KONCENTRÁTU tedy vystačí na 40 kg suché omítkové směsi a vytvoří celkem 28 litrů sanační omítky, tj. 2,5–3 m² omítky v tloušťce 10 mm.

POUŽITÍ

Příprava sanační malty: do míchačky nejdříve nalijeme část záměsové vody, přidáme SANAČNÍ KONCENTRÁT, který přesypeme omítkovou směsí. Dle požadované konzistence postupně přidáváme záměsovou vodu, až dosáhneme správné dobře zpracovatelné konzistence. Použití SANAČNÍHO KONCENTRÁTU lehce zvyšuje spotřebu záměsové vody. Doba míchání je 15 až 20 minut. Je nezbytné, aby došlo k aktivaci a „našlehání“ provzdušňovací přísady. Při použití šnekové míchačky a strojního nanášení je možné dobu míchání přiměřeně zkrátit. Malta se nanáší ručně nebo strojní omítačkou. Omítková směs by neměla být míchána delší dobu než 20 minut, aby nedošlo k tzv. přemíchání! Při nižších teplotách je třeba přiměřeně prodloužit míchání s ohledem na účinnost provzdušňující přísady.

Nanášení sanační omítky s přísadou SANAČNÍHO KONCENTRÁTU: provádí se ručně nebo strojně ve vrstvách maximálně 15 až 20 mm. Nahození malty se provádí podle potřeby v jedné nebo více vrstvách. U vícevrstvé omítky je vždy třeba spodní vrstvu nejprve zdrsnit hrubým kartáčem, aby se dosáhlo dobrého mechanického přikotvení následující vrstvy.

Finalizace povrchu: provádí se po vyschnutí a vyzrání poslední vrstvy nanesením malty HASSAN ŠTUK. Lze také použít vhodného klasického vápenného nebo cementovápenného štuku s přídavkem SANAČNÍHO KONCENTRÁTU s dávkováním stejným jako u jádrové omítky.

Nanesené maltové vrstvy je třeba chránit pokud možno před přímým slunečním osvitem a působením větru i dalších faktorů urychlujících nežádoucí rychlé odpařování záměsové vody. Za extrémních teplotních podmínek je nutné omítku zpočátku zvlhčovat.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 /2002 Sb.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce se SANAČNÍM KONCENTRÁTEM nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Při práci je nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými popř. vápennými maltami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

nestandardní bílá

doba zpracovatelnosti

90 minut (+20 °C, zpracované směsi)

faktor difúzního odporu

11 (vyzrálé malty)

hmotnost objemová

< 1450 kg/m³ (vyzrálé malty)

kapilární nasákavost

< 5 mm (vyzrálé malty)

pevnost v tlaku

> 2,0 MPa (vyzrálé malty)

poměr tlak / tah za ohybu

< 3 (vyzrálé malty)

pórovitost

> 45% (vyzrálé malty)

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 měsíců

vydatnost

z 10 kg suché omítkové směsi a 0,25 kg SANAČNÍHO KONCENTRÁTU se vyrobí 7 litrů sanační omítky, tj. 0,7 m² omítky v tloušťce 10 mm

zrnitost

0–4 mm (vyzrálé malty)

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
2 kg269,00
7 kg864,69

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze