» speciální maltoviny » suchá výstavba

KONSTRUKČNÍ DESKY

fantazie bez hranic

KONSTRUKČNÍ DESKY

KONSTRUKČNÍ DESKY jsou ideálním řešením pro vanové zákryty, tvorbu exkluzivních interiérů, konstrukci sprchových koutů, koupelnového nábytku, tepelnou izolaci stěn, lodžií a balkónů, obklady odvětrávaných fa­sád.

KONSTRUKČNÍ DESKY jsou zhotoveny z extrudovaného polystyrenu, který je z obou stran potažený skelnou tkaninou a cementovou stěrkou.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • perfektní zvukověizolační vlastnosti
  • snadná zpracovatelnost – lze snadno vytvářet oblé prvky
  • díky povrchové úpravě na ně lze přímo lepit dlažby a obklady
  • nízká hmotnost – ideální pro řešení podkrovních bytů
  • nenasákavé, vhodné i pro venkovní aplikace
  • vysoká pevnost

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Při použití jako tepelné izolace na balkóny, nebo lodžie, musí být podklad očištěn od nečistot a nesoudržných částí. Pro penetraci je vhodné použít STAVLEP nebo HLUBOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

KONSTRUKČNÍ DESKY se snadno dělí a formátují pilkou, eventuálně přímočarou pilkou nebo se dají řezat odlamovacími noži.

POUŽITÍ

Spojování desek a jejich upevňování se provádí pomocí KONSTRUKČNÍCH SPOJEK nebo BOSTIK SUPERFIX XTREM. Při spojování desek je vhodné, nikoliv však nezbytné styčnou hranu slepit PU lepidlem PUDRŽ nebo BOSTIK SIMSONTOP.

Při použití jako tepelné izolace na balkóny, nebo lodžie, se pro lepení KONSTRUKČNÍCH DESEK použije flexibilní lepidlo DLAŽBULEP nanesené celoplošně zubovou stěrkou 8 mm. Alternativně, a to pro tloušťku KONSTRUKČNÍ DESKY nad 30 mm, se připouští zakotvení lepidlem DLAŽBULEP naneseným liniově po obvodu a bodově v ploše desky (rozsah pokrytí min. 50 %).

Před finalizací povrchu doporučujeme celoplošné armování povrchu (alt. armování spojů) sklovláknitou tkaninou (alt. ARMOVACÍ PÁSKOU šíře 100 mm).

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s výše uvedeným materiálem nepřináší žádná zdravotní rizika. Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

nestandardní růžová

difúzní odpor

100–200 m (dle tloušťky desky)

hmotnost objemová

30 kg/m³

napětí v tlaku při 10% deformaci

300 kPa

odolnost proti teplu

-45 °C až do +75 °C

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

neomezená

součinitel tepelné vodivosti

0,0351 W.m⁻¹K⁻¹

třída reakce na oheň

B1 (těžko hořlavá)

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
1300×600×10 mm366,01
1300×600×20 mm401,24
1300×600×30 mm448,24
1300×600×40 mm490,68
1300×600×50 mm544,91
1300×600×6 mm349,68
2600×600×10 mm732,02
2600×600×20 mm802,47
2600×600×30 mm896,48
2600×600×40 mm981,35
2600×600×50 mm1 089,83

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze