» speciální maltoviny » suchá výstavba

SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY

vyrovnání, vyspádování a zateplení konstrukcí balkónů a lodžií

SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY

SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY jsou díky svým výjimečným vlastnostem přímo předurčeny především k vyrovnání a zároveň vyspádování konstrukcí balkónů a lodžií. Na rozdíl od betonáže spádové vrstvy zde odpadají tzv. mokré procesy, a je tedy možné již druhý den po jejich montáži pokračovat s hydroizolací apod. Nespornou výhodou je také současné provedení tepelné izolace, při které již nedochází k žádnému navýšení výšky celkové skladby. Pro rekonstrukce starších objektů je důležitá i velmi nízká hmotnost SPÁDOVÝCH KONSTRUKČNÍCH DESEK, protože nedochází k nadměrnému zatěžování balkónových konstrukcí.

SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY jsou zhotoveny z extrudovaného polystyrenu, který je z obou stran potažený skelnou tkaninou a cementovou stěrkou.

SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY se vyrábí v šířce 600 mm s délkou max. 2600 mm. Síla desky je na okraji vždy 20 mm a předepsaný spád je 2 % (2 cm/m) až do max. délky 2600 mm, např. deska o velikosti 600×1000 mm má na okraji sílu 20 mm a na konci 40 mm, deska o velikosti 600×2000 mm má na okraji sílu 20 mm a na konci 60 mm atd. Desky jsou dodávány vždy v počtu a rozměru, který je specifikován zákazníkem na základě jeho konkrétní objednávky.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • výborné tepelněizolační vlastnosti, nízká hmotnost
  • dokonalá přilnavost povrchové úpravy již z výroby
  • spád desek je 2 % (2 cm/m)
  • díky povrchové úpravě lze přímo lepit dlažby a obklady
  • minimální výška skladby – připočítá se pouze cca 15 mm (hydroizolace + dlažba)
  • nenasákavé, vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace
  • rychlý postup prací, protože odpadají tzv. mokré procesy

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být očištěn od nečistot a nesoudržných částí. Pro penetraci je vhodné použít STAVLEP nebo HLUBOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY se snadno dělí a formátují pilkou, eventuálně přímočarou pilkou nebo se dají řezat odlamovacími noži.

POUŽITÍ

Pro lepení desek k podkladu se použije flexibilní lepidlo DLAŽBULEP nanesené celoplošně zubovou stěrkou 8 mm, alt. PU lepidlo PUDRŽ nebo BOSTIK SIMSONTOP, kterým je vhodné, nikoliv však nezbytné, slepit i styčnou hranu ve spojích.

Před finalizací povrchu doporučujeme celoplošné armování povrchu (alt. armování spojů) sklovláknitou tkaninou (alt. ARMOVACÍ PÁSKOU šíře 100 mm).

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s výše uvedeným materiálem nepřináší žádná zdravotní rizika. Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

nestandardní růžová

difúzní odpor

100–200 m (dle tloušťky desky)

hmotnost objemová

30 kg/m³

napětí v tlaku při 10% deformaci

300 kPa

odolnost proti teplu

-45 °C až do +75 °C

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

neomezená

součinitel tepelné vodivosti

0,0351 W.m⁻¹K⁻¹

speciální informace

spád desek 2,0 % (2,0 cm/m)

třída reakce na oheň

B1 (těžko hořlavá)

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
1000×600 mm
spád 2 % 40/20
532,95
1300×600 mm
spád 2 % 46/20
676,00
1500×600 mm
spád 2 % 50/20
846,45

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze