» systémová řešení

Balkónový systém na betonové mazanině (vlhkost max. 30 %) s hydroizolací LEPENKA V KÝBLU

Proti vodě izolované podlahové souvrství balkónů a teras s předem vyspádovanou nosnou konstrukcí.

Balkónový systém na betonové mazanině (vlhkost max. 30 %) s hydroizolací LEPENKA V KÝBLU

LEPENKA V KÝBLU v kombinaci s TĚSNICÍM SYSTÉMEM dodává systému balkónů a teras trvalou pružně hydroizolační vlastnost, se schopností přemostit trhliny v podkladu do šířky 1,0 mm. Pro svou UV stabilitu je vhodná především tam, kde není možné zadláždění dříve než do 12 týdnů po aplikaci hydroizolace.

 

 

Balkónový systém na betonové mazanině (vlhkost max. 30 %) s hydroizolací LEPENKA V KÝBLU se aplikuje při teplotách podkladu a okolní atmosféry od +5 °C do +30 °C a skládá z následujících čás­tí:

  1. připojená spádová vrstva na kontaktní adhézní můstek STAVLEP v min. tloušťce 10 mm,
  2. oddělená spádová vrstva, např. na separační PE vrstvu, v min. tloušťce 30 mm.

 

 

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNÍ MALTOVINY

LEPICÍ PÁSKY

BOSTIK

 

 

KE STAŽENÍ

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze