» systémová řešení

Balkónový systém na SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESCE s hydroizolací TĚSNICÍ NOPOVÁ FÓLIE

Tepelně a proti vodě izolované podlahové souvrství balkónů a teras s nevyspádovanou nosnou konstrukcí.

Balkónový systém na SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESCE s hydroizolací TĚSNICÍ NOPOVÁ FÓLIE

SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY spojují velké množství vlastností splňujících vysoké nároky na balkóny a terasy ve smyslu:

TĚSNICÍ NOPOVÁ FÓLIE slouží jako ochrana kontaktní izolace LEPENKA V KÝBLU, navíc umožňuje rychlé vysychání tenké vrstvy lepidla. Drenážní účinek umožňuje odvod vody nashromážděné v prostoru mezi výlisky a zabraňuje zpětnému prosakování do obkladové vrstvy. Zároveň vyrovnává napětí mezi podkladem a obkladem, způsobené různými tvarovými změnami, a rovněž překlenuje trhliny vzniklé pnutím, které tak nejsou přenášeny do obkladového materiálu.

 

 

Balkónový systém na SPÁDOVÉ KONSTRUKČNÍ DESCE s hydroizolací TĚSNICÍ NOPOVÁ FÓLIE se aplikuje při teplotách podkladu a okolní atmosféry od +5 °C do +30 °C a skládá z následujících čás­tí:

 

 

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNÍ MALTOVINY

LEPICÍ PÁSKY

BOSTIK

 

 

KE STAŽENÍ

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze